Välkommen till Kulturanalys!

- myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar och analyser

Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Detta ska göras med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen.

Vi arbetar med omvärldsanalyser samt genomför egna utredningar och utvärderingar för att analysera kulturområdet. Vi arbetar även med att följa och initiera forskning inom kulturområdet samt utveckla och sprida kunskaper och erfarenheter från vår egen och andras verksamhet.

Kulturanalys ambition är att ge ett reellt bidrag till utvecklingen av kulturpolitiken, vara ett stöd för regeringen och därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn.