Publikationer

Här publiceras Kulturanalys publikationer. I vår rapportserie publiceras vår årliga rapport till regeringen, våra analyser och utvärderingar av reformer, åtgärder och insatser inom kulturpolitiken samt våra omvärldsanalyser. Den officiella statistiken publiceras i vår statistikserie Kulturfakta. Under övriga rapporter och promemorior publiceras Kulturanalys promemorior samt rapporter gjorda av forskare och konsulter på vårt uppdrag.


Nedan ser du våra senaste publikationer som du kan ladda ner genom att klicka på bilden.

    Kulturmiljöstatistik_omslag  Omslag till rapporten Samhällets utgifter för kultur.    Omslag till Kulturanalys årsredovisning 2015. Foto på konsert i Dalhalla   Framsida rapporten Museer 2014              Kulturanalys 2014                     


Senast uppdaterad: 2016-12-20