Publikationer

Här publiceras Kulturanalys publikationer. I vår rapportserie publiceras vår årliga rapport till regeringen, våra analyser och utvärderingar av reformer, åtgärder och insatser inom kulturpolitiken. Den officiella statistiken publiceras i vår statistikserie KulturfaktaHär hittar du även våra promemorior samt externa rapporter gjorda av forskare och konsulter på vårt uppdrag. Författarna till de externa rapporterna svarar själva för innehåll, ställningstaganden och slutsatser. Kulturanalys har i vissa fall bearbetat texterna och publicerat referat av dem, eller på något annat sätt använt dem som underlag för analyser i någon av Kulturanalys rapporter.


Nedan ser du våra senaste publikationer som du kan ladda ner genom att klicka på bilden.

      Omslag Dramatiska villkor      Kulturmiljöstatistik_omslag  Omslag till rapporten Samhällets utgifter för kultur.    Omslag till Kulturanalys årsredovisning 2015. Foto på konsert i Dalhalla   Framsida rapporten Museer 2014              Kulturanalys 2014                     


Senast uppdaterad: 2017-03-01