"Den svenska tanten", © Susanna Arwin/BUS 2015. Foto: Kulturanalys

Statistik

Myndigheten för kulturanalys ansvarar sedan 2012 för fyra statistikområden inom den officiella statistiken på kulturområdet: museer, samhällets utgifter för kultur, studieförbund och kulturmiljövård.

Statistik om museer och samhällets utgifter för kultur publiceras regelbundet. Statistik om studieförbund och kulturmiljövård är under utveckling.

Kulturanalys har också i uppdrag att utveckla den officiella statistiken till att innefatta bild och form samt scenkonst. Vidare har myndigheten i uppdrag att utveckla återkommande kulturvaneundersökningar.

För mer information kontakta Emma Bergmark.

Statistikpublikationer

Kulturanalys publicerar statistiken i rapportserien Kulturfakta samt i nedladdningsbara excel-tabeller.

Publiceringsplan 2016

  • Kulturvanor, 19 januari
  • Besöksutveckling centrala museer, 29 april
  • Studieförbund (officiell statistik), juni
  • Kulturmiljövård (statistik, förstudie), juni
  • Museer 2015 (officiell statistik), 13 september
  • Samhällets utgifter för kultur 2014-2015 (officiell statistik), 17 oktober
  • Scenkonst (statistik, förstudie), december

Läs mer

Officiell statistik

Senast uppdaterad: 2016-02-26