"Den svenska tanten", © Susanna Arwin/BUS 2015. Foto: Kulturanalys

Statistik

Myndigheten för kulturanalys ansvarar sedan 2012 för fyra statistikområden inom den officiella statistiken på kulturområdet: museer, samhällets utgifter för kultur, studieförbund och kulturmiljövård.

Statistik om museer och samhällets utgifter för kultur publiceras regelbundet. Statistik om studieförbund och kulturmiljövård är under utveckling.

Kulturanalys har också i uppdrag att utveckla den officiella statistiken till att innefatta bild och form samt scenkonst. Vidare har myndigheten i uppdrag att utveckla återkommande kulturvaneundersökningar.

För mer information kontakta Emma Bergmark.

Statistikpublikationer

Kulturanalys publicerar statistiken i rapportserien Kulturfakta samt i nedladdningsbara excel-tabeller.

Publiceringsplan 2016

 • Kulturvanor, 19 januari
 • Besöksutveckling centrala museer, 29 april
 • Samhällets utgifter för kultur 2014-2015 (officiell statistik), 17 oktober
 • Kulturmiljövård (statistik, kartläggning), 7 november
 • Museer 2015 (officiell statistik), 20 december

Publiceringsplan 2017

 • Scenkonst (statistik, förstudie), våren
 • Kulturvanor, vuxna, våren
 • Besöksutveckling centrala museer, 2 maj
 • Samhällets utgifter för kultur, uppdatering av tabeller (officiell statistik), hösten
 • Museer 2016 (officiell statistik), hösten
 • Kulturvanor, barn och unga, hösten

Läs mer

Officiell statistik

Senast uppdaterad: 2016-12-08